Đắk Nông ban hành bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025

  • Ngày đăng28/06/2022
  • Lượt xem105

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí NTM về sản xuất được quy định cao hơn theo Bộ tiêu chí mới

Cụ thể, Bộ tiêu chí xã NTM có 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu. Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao có 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu. Hai bộ tiêu chí bao hàm các lĩnh vực về quy hoạch, hạ tầng kinh tế, xã hội, tổ chức sản xuất, văn hóa xã hội, môi trường và hệ thống chính trị.

Hai bộ tiêu chí đều có nhiều nội dung mới, chất lượng cao hơn, nhất là về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, hệ thống chính trị…

Nguồn: Báo Đắk Nông Điện tử

 


Các tin đã đưa:
Up