Hỗ trợ phát triển chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản

  • Ngày đăng16/08/2022
  • Lượt xem152

Nhằm khuyến khích hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về việc “quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015-2020” (hiện nay đã được thay thế bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông);

Đến nay ngành nông nghiệp đã triển khai được 26.000 ha đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, Hữu cơ, UTZ, 4C..., trên địa bàn tỉnh với 189 tổ chức/cá nhân tham gia. Trong đó cà phê 21.652 ha; lúa 630,29 ha; rau, quả 1.012,5 ha; hồ tiêu 2.259 ha...; Chứng nhận tiêu chuẩn VietGAHP trong chăn nuôi đạt 02 trang trại với sản lượng 400 tấn thịt heo/năm và 12.000 con gà/năm.

Ông, Nguyễn Viết Vui Chi cục trưởng trao giấy chứng nhận cho Trang trại Ông Tám

 Mô hình sản xuất cà phê VietGAP theo chuỗi liên kết của Hợp tác xã Tin True coffee ở thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.

 

Ông, Nguyễn Viết Vui Chi cục trưởng trao giấy chứng nhận cho Hợp tác xã

Mô hình sản xuất cam, quýt hữu cơ của  HTX Nông nghiệp hữu cơ Quảng Phú

Tác giả: Phòng QLCL Nông lâm thủy sản

 

 

 


Các tin đã đưa:
Up