Kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  • Ngày đăng06/10/2022
  • Lượt xem173

Ngày 07/6/2022, Chi cục Phát triển nông nghiệp ban hành Quyết định số 69/QĐ-PTNN về việc thành lập đoàn thẩm định, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (Xem kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản tại đây)./.

BBT


Các tin đã đưa:
Up