Giới Thiệu

Đắk Nông chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

  • Ngày đăng01/11/2022
  • Lượt xem101


Theo quan điểm của Tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM): “Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất.”

Mô hình cam hữu cơ của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Quảng Phú

Tuy sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ta những năm gần đây đã đạt được năng suất, sản lượng khá cao; nhưng giá trị thực tế thu lại cho người nông dân trực tiếp sản xuất còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của tỉnh. Lý do vì chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trưởng tiêu thụ. Do đó, một trong những giải pháp then chốt để thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn với thị trường là sản xuất nông sản có chứng nhận, đặc biệt là chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ. Theo đó, việc chuyển từ canh tác vô cơ chuyển sang canh tác hữu cơ, có thể giúp những nhà vườn và các doanh nghiệp có cơ hội đưa nông sản của mình ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng hàng hóa nông sản xủa tỉnh.

Trên cơ sở “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030” của Thủ tuớng Chính phủ tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020; ngày 27/4/2022 UBND tỉnh đã ban hành Đề án nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 785/QĐ-UBND. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên tại tỉnh Đắk Nông, ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 585/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Với mục tiêu đến năm 2025, nâng tỷ lệ diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp, sản phẩm hữu cơ được chứng nhận, tiêu thụ theo hệ thống và truy xuất được nguồn gốc đạt 90%, nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt hữu cơ cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ,... đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, ngành nông nghiệp cũng xác định, định hướng các loại sản phẩm và các khu vực phù hợp canh tác, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản dựa trên các cây trồng chủ lực, tiềm năng, đặc sản, thế mạnh của tỉnh gồm: cà phê, hồ tiêu, điều, Mắc ca, dược liệu, lúa, ngô, khoai lang, đậu nành, chanh dây, bơ, sầu riêng, xoài.

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, nhằm phát huy những lợi thế sẵn có về đất đai, khí hậu và đặc biệt là về vị trí địa lý của tỉnh Đắk Nông để phát triển ngành nông nghiệp nói riêng; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Đắk Nông một cách hiệu quả và bền vững.

Tác giả: Phương Lan - CCPTNN


Các tin đã đưa:
Up