Giấy mời Hội nghị sơ kết, đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công thương

  • Ngày đăng03/11/2022
  • Lượt xem107

Tài liệu Hội nghị sơ kết, đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Công thương

1. Giấy mời;

2. Tài liệu./.


Các tin đã đưa:
Up