Họp giao ban định kỳ tháng 11/2022; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12/2022

  • Ngày đăng27/11/2022
  • Lượt xem70

Họp giao ban định kỳ tháng 11/2022; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 12/2022

1. Giấy mời;

2. Tài liệu.


Các tin đã đưa:
Up