Đắk Nông giải quyết tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp

  • Ngày đăng29/11/2022
  • Lượt xem102

Chiều 25/11, Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương quản lý (gọi tắt là BCĐ 2337) đã tổ chức họp lần thứ 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, Trưởng BCĐ 2337 chủ trì cuộc họp.

Theo Sở NN-PTNT Đắk Nông, sau cuộc họp BCĐ 2337 lần thứ nhất ngày 11/8, các sở, ngành, địa phương đã có đóng góp để hoàn thiện Dự thảo “Phương án sửa đổi, bổ sung Phương án kèm theo Quyết định 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh”. Trong đó, có nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Về việc thực hiện phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý, hiện UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi 60.774,74/79.628,72ha đất giao về địa phương. Hiện có 18.853,98ha đất dự kiến sẽ bàn giao về cho các địa phương quản lý chưa thu hồi do thiếu kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Lê Quang Dần tóm tắt về thực hiện các tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp và quản lý đất đai

Tổng diện tích đất lâm nghiệp thuộc UBND các huyện quản lý là hơn 38.800ha. Trong đó, diện tích giao khoán theo Nghị định 135 và các dự án liên doanh, liên kết khoảng 8.800ha. Việc rà soát, thống kê hiện trạng cụ thể được các địa phương thực hiện khá chậm.

Đối với việc giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, hầu hết các dự án đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tình trạng yếu kém trong quản lý tại các dự án đã khiến rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm, tranh chấp…

Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Văn Hiệp đề xuất giải pháp xử lý đất lâm nghiệp giao về cho địa phương

Việc yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thuê rừng, phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp không hợp tác. Việc xử lý các doanh nghiệp để mất rừng, để rừng bị lấn chiếm gặp khó do “vướng” chế tài xử lý.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ 2337 thừa nhận, tiến độ xử lý các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với các Công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương quản lý còn chậm. Kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương thực hiện được từ sau cuộc họp lần thứ nhất là chưa đáng kể. Từ thực tiễn, các thành viên đề xuất nhiều giải pháp cho BCĐ 2337.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên yêu cầu các thành viên BCĐ 2337 thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và kết luận của UBND tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phê bình các thành viên trong BCĐ, đặc biệt là 2 cơ quan thường trực của BCĐ là Sở NN-PTNT và Sở TN-MT trong việc thực hiện chậm trễ kết luận của UBND tỉnh. Hai cơ quan thường trực cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung mà UBND tỉnh đã chỉ đạo.

Trưởng BCĐ 2337 yêu cầu các thành viên là các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công. Các thành viên phải đồng lòng phối hợp để từng bước giải quyết hiệu quả, dứt điểm các bất cập, tồn tại đã được chỉ ra.

 

BCĐ 2337 được UBND tỉnh Đắk Nông thành lập ngày 29/12/2021. BCĐ có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh gồm: Quyết định 2159 ngày 26/12/2018; Quyết định 500 ngày 11/4/2019 và Quyết định 2004 ngày 11/12/2019

 

Nguồn: Báo Đắk Nông Điện tử

 

 


Các tin đã đưa:
Up