Giới Thiệu

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát vùng nguyên liệu cà phê tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song

  • Ngày đăng12/12/2022
  • Lượt xem95

Để triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND, ngày 17/06/2022 và Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai, thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025;

Ngày 10/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông do đồng chí Phạm Tuấn Anh – Giám đốc làm trưởng đoàn đã tổ chức hiện trường, khảo sát vùng nguyên liệu cà phê tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song; Cùng tham gia có một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND huyện Đắk Song có Ông Võ Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện; UBND xã Nam Bình; Hợp tác xã Đoàn Kết, HTX Thành Công và đại diện một số nông dân tiêu biểu trực tiếp sản xuất cà phê trên địa bàn xã Nam Bình.

 

Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Trưởng đoàn trao đổi một số thông tin liên quan đến phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại địa phương

Với mục tiêu thực hiện Đề án thí điểm phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại tỉnh Đắk Nông đạt 2.000 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 09/12/2022, trong đó lấy Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết là hạt nhân, thực hiện 04 tiểu dự án (gồm: i) Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển vùng nguyên liệu cà phê; ii) Dự án tổ chức sản xuất và quản trị vùng nguyên liệu; iii) Dự án khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng KHCN cho HTX nông nghiệp và người dân trồng cà phê tham gia liên kết; iv) Dự án phát triển liên kết chuỗi giá trị cà phê). Trên cơ sở các thông tin liên quan chung về tình hình sản xuất cà phê tại địa phương, đoàn tiến hành đánh giá hiện trường, khảo sát thực địa vùng trồng để xác định các điểm mốc chính làm cơ sở lên sơ đồ/bản đồ vùng; đồng thời lập kế hoạch có sự tham gia với sự đồng thuận cao và cam kết bền vững từ các bên có liên quan nhằm phát triển hiệu quả vùng nguyên liệu cà phê và nâng cao giá trị ngành hàng cà phê của địa phương nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Về thực trạng: Tổng diện tích cà phê của xã Nam Bình là 3.426 ha/7.037 ha diện tích tự nhiên (chiếm 48,7%), diện tích kinh doanh 2.867 ha, diện tích kiến thiết cơ bản 478 ha, diện tích trồng mới 66 ha, diện tích đã tái canh 15 ha; năng suất bình quân 2,72 tấn/ha; sản lượng 7.798,24 tấn; Giống: 70% là giống TR4, còn lại là các loại giống như xanh lùn, cà phê dây… Tại địa phương có 04 HTX: HTX Nam Bình, HTX Thành Công, HTX Nam Bình Tiến, HTX Nam Bình. Tổng diện tích đã liên kết là 217,4 ha, trong đó HTX Đoàn Kết 105 ha, HTX Thành Công 72,4 ha, HTX Nam Bình Tiến 40 ha.

 

Thực địa vùng trồng

Sau một ngày làm việc, các thành viên đã tiến hành rà soát sơ bộ tổng thể các khu vực sản xuất cà phê tương đối tập trung tại xã Nam Bình với tổng diện tích khoảng 1.785 ha (bao gồm: thôn 8 khoảng 300 ha; thôn 9 khoảng 585 ha; thôn 10 khoảng 600 ha; thôn Rừng Lạnh khoảng 300 ha); đồng thời đề xuất được phương pháp khoanh vẽ vùng trồng có sự tham gia: i) Bước 1: Khoanh vẽ sơ đồ vùng trồng theo ranh giới xã, thôn; ii) Bước 2: Đối chiếu số liệu; iii) Bước 3: Đi thực địa để xác định tỷ lệ ngành hàng chính (tỷ lệ trồng thuần), khoanh vẽ diện tích khu dân cư, đất chuyên dùng, diện tích chuyển đổi; iv) Bước 4: Hoàn thiện sơ đồ vùng trồng cũng như lập Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển vùng nguyên liệu cà phê thí điểm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song trong thời gian tới.

Kết quả sơ bộ vùng trồng trên hệ thống bản đồ tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song

Hoàng Ngọc Duyên - Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Nông

 

 


Các tin đã đưa:
Up