Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023

  • Ngày đăng20/12/2022
  • Lượt xem50

Thời gian vừa qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép giảm theo các năm và cơ bản đã kiểm soát được.

Bước vào mùa khô năm 2022 - 2023, tình trạng nắng nóng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

 Ảnh: Nguy cơ xảy ra cháy rừng cao vào đầu mùa khô

Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng; thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6940/UBND-NNTNMT ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 2895/SNN-KL ngày 16/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho công chức, người lao động và người dân trên địa bàn hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, kết hợp kiểm tra, xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; dự báo và cảnh báo các cấp cháy rừng trong thời gian nắng nóng, khô hanh; thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng đối với từng khu vực để chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tập trung kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, đặc biệt những diện tích rừng mới trồng chưa thành rừng.

Ảnh: Lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, người dân phối hợp phát dọn cỏ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy cho rừng trồng

- Tập trung lực lượng, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ tại các Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm địa bàn; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

- Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Bên cạnh đó Chi cục Kiểm lâm chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng; thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để chủ động kiểm soát tình hình, khống chế nhanh nhất khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: http://kiemlam.daknong.gov.vn


Các tin đã đưa:
Up