Tổ chức lớp huấn luyện quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ

  • Ngày đăng20/12/2022
  • Lượt xem32

 

Với mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho công chức Kiểm lâm, nhất là lực lượng trực tiếp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày 05/12/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, tổ chức khai mạc lớp huấn luyện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Thời gian 10 ngày, từ ngày 05/12 đến ngày 16/12/2022 với 60 công chức Kiểm lâm tham gia (Quyết định số 1862/QĐ-CAT ngày 27/10/2022 của Công an tỉnh Đắk Nông, về việc mở lớp huấn luyện quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ).

Nội dung huấn luyện: (1) Giới thiệu cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; (2) Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; (3) Huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với súng AK, K59; (4) Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện; (5) Cấp chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ và Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Kết quả đợt huấn luyện: 60 công chức Kiểm lâm đạt yêu cầu, trong đó: 20 công chức được cấp chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, 40 công chức được cấp chứng chỉ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Một số hình ảnh lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ:

 

 

Khai giảng lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

 

 

Thực hành bắn đạn thật đối với súng AK, K59

Nguồn: http://kiemlam.daknong.gov.vn

 


Các tin đã đưa:
Up