Giới Thiệu

Hội nghị công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở năm 2022

  • Ngày đăng11/01/2023
  • Lượt xem24

 

Sáng ngày 09/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công chức, người lao động của Cơ quan Văn phòng Sở năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khối văn phòng Sở năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Hào – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng (đồng chủ trì), cùng toàn thể công chức, người lao động khối Văn phòng Sở.

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khối Văn phòng Sở năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện công tác năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2022, phương hướng giải pháp thực hiện năm 2023; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể năm 2022 và đăng ký công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 của khối Văn phòng Sở; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021-2022…

 

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024 gồm các đồng chí: Đoàn Quốc Huy, Trần Thị Huyền, Nguyễn Văn Đỉnh. Ngoài ra, Hội nghị đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2023, cụ thể: (1) 100% công chức và người lao động được quán triệt, tuyên truyền các nội dung về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) Nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị; (4) Phấn đấu 100% các phòng, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (5) Tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp, các ngành tổ chức, phát động; (6) Giới thiệu từ 01 đoàn viên công đoàn trở lên để Chi bộ xem xét kết nạp; (7) 100% công chức, người lao động cơ quan, tham gia phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp,...

 

 

Kết thúc Hội nghị diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa đại diện Lãnh đạo Sở và Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng Sở.

Tác giả: Nguyễn Lý – Văn phòng Sở

 


Các tin đã đưa:
Up