Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • Ngày đăng13/01/2023
  • Lượt xem19

Ngày 23/12/2023 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Tải tập tin tại đây: Dự thảo Luật sửa đổi đất đai


Các tin đã đưa:
Up