Họp dân tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại thôn Nam Tân, xã Nam Đà
Họp dân tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại thôn Nam Tân, xã Nam Đà (25/09/2019)

     Để tuyên truyền các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Krông Nô, trong thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Họp dân, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cá biệt, ký cam kết, phát tờ rơi, niêm yết các thông báo về các quy định, chính sách tại trụ sở UBND xã, thôn và các trục đường có đông người qua lại.

     Theo kế hoạch số 18/KH-KL ngày 19/9/2019, tuyên truyền các quy định, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng cho cộng đồng dân cư khu vực vùng đệm khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp, ngày 24/9/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô đã tổ chức tuyên truyền tại thôn Nam Tân, xã Nam Đà, thu hút gần 100 người dân tham gia, cụ thể: Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; Chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2020; Chính sách giao đất, giao rừng; Chính sách giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo quy định tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông; Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tới người dân hiểu và không tham gia vào các hoạt động săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

     Sau khi nghe các quy định, chính sách, người dân tham gia cuộc họp thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm thực hiện bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng.

     Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu để thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong thời gian tới./.

 

Người đưa tin: Lê Đình Hữu, KLV Hạt Kiểm lâm huyện K’Rông Nô

 

Lượt xem:  48 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
60,926
Trong ngày: 294
Trong tháng: 1,586
Trong năm: 10,995