Hội thảo Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đăk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
Hội thảo Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đăk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (12/11/2019)

     Ngày 07/11/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đăk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3, các hộ sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hội thảo là một trong chuỗi hoạt động trong tiến trình xây dựng Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đăk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thông tin và tập trung thảo luận, xây dựng ý kiến vào các vấn đề: đánh giá thực trạng phát triển thủy sản tỉnh Đăk Nông trong các năm qua, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ cụ thể phân theo giai đoạn để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực có tính khả thi cao, cần xem xét đến phát triển đối tượng thủy sản là thế mạnh, loài thủy sản đặc hữu của tỉnh; tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ các Sở, ngành, địa phương; hiệu quả đề án cần cụ thể hơn; xem xét danh mục đề tài, dự án và bổ sung thêm danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư.

     Thảo luận kết thúc, Ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của đại biểu tham dự đồng thời xây dựng báo cáo chất lượng, có tính khả thi cao để làm cơ sở cho việc phát triển thủy sản trong thời gian tới./.

 

Nguồn: Trần Tâm – Chi cục PTNN

 

Lượt xem:  143 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
153,317
Trong ngày: 50
Trong tháng: 1,388
Trong năm: 86,085