Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và REDD+

Trong thời gian 04 ngày từ 26 – 29/7/2016, Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam “ tỉnh Đắk Nông phối hợp với 02 huyện Tuy Đức và Đắk Glong (2 huyện thí điểm các hoạt động của Dự án) tổ chức 2 khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu (BĐKH) và REDD+ cho cán bộ các Phòng, Ban của huyện, Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ các xã, các chủ rừng, các thành phần liên quan và cộng đồng dân cư trên địa bàn thí điểm Dự án.

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
7
0
1
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4