Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản

Thực hiện quyết định số 68/QĐ-SNN ngày 11/3/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ ngày 03 - 04/4/2014 tại Thị xã Gia Nghĩa, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức lớp tập huấn "hướng dẫn, phổ biến các quy trình, quy phạm trong sản xuất nông sản (rau, quả, giá đỗ) đảm bảo ATTP năm 2014"

 • Tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản

 • Tổ chức hội nghị góp ý Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

 • REDD+: Giải pháp mới ứng phó biến đổi khí hậu?

 • Hội thảo triển khai kế hoạch 2014 và tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính

 • Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp, nông thôn.

 • Ca cao Đắk Nông

 • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 1

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

Số lượt truy cập

0
7
0
5
9
7
9

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2