Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Tuyền truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và thực thi Luật Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-DALN-KHKT ngày 30/9/2015 của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp về việc Phê duyệt đề cương kỹ thuật, kế hoạch xây dựng mô hình quản lý, bảo vệ rừng cho Cộng đồng Bon N’Đóh và R’Bút của xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông

 • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 1

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
2
9
5
3
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
5