Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Sau 05 năm triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại tỉnh Đắk Nông, chính sách đã chứng tỏ được đây là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, giúp cải thiện sinh kế và tăng thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng, giảm tỉ lệ lấn chiếm đất rừng để canh tác làm nương rẫy. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì cũng còn không ít những tồn tại nảy sinh từ thực tiễn mà quan trọng nhất chính là nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh đối với chính sách chi trả DVMTR. Vì vậy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh.

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
1
0
6
1
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5