Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

kết quả bước đầu triển khai dự án sử dụng nước tưới hợp lý cho cây cà phê tại đắk nông

Theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Văn phòng đại diện EDE consulting khu vực châu Á – Thái bình dương triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Sử dụng nước tưới hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế trong ngành sản xuất cà phê tại Việt Nam, tỉnh Đắk Nông” tại huyện Krông Nô ở các xã Tân Thành, Nam Xuân, Nam Đà, Đắk Sôr, Đắk Drô, Nâm Nung và thị trấn Đắk Mâm với thời gian triển khai dự án 5 năm (từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2019).

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
7
7
0
8
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2