Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Những khó khăn trong việc triển khai đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với nhóm dân tộc thiểu số

Đăk Nông là 1 tỉnh nằm ở phía Tây Nam vùng Tây Nguyên Việt Nam. Được thành lập từ đầu năm 2004, dân số khi mới thành lập có khoảng 363 000 người đến nay có trên 563 000 người, có 31,23% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó 10,7% là người dân tộc thiểu số tại chỗ, dân di cư tự do nhiều, với 40 thành phần dân tộc. Dân số không đều giữa các dân tộc. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội riêng, rất phong phú và đa dạng tạo nên tính thống nhất trong nền văn hoá của địa phương. Toàn tỉnh có 25 xã, 70 thôn bon đặc biệt khó khăn, đa số người dân sống bằng nghề nông, mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, hộ nghèo luôn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010 chiếm 29,25% và đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn 13,75% (bình quân hàng năm giảm 3%); tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cuối năm 2010 là 65,11% và đến cuối năm 2014 còn 42,19% (bình quân mỗi năm giảm trên 5%). Những người dân ở đây vốn đã nghèo thì sau mỗi đợt thiên tai cuộc sống lại càng khó khăn, chật vật hơn.

 • Những khó khăn trong việc triển khai đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với nhóm dân tộc thiểu số

 • Lễ phát động “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

 • Đồng bào xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil chung tay khắc phục hậu quả lốc xoáy

 • Sự cần thiết về mạng lưới điện tại cửa khẩu Đăk peur

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông

 • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 1

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
0
1
8
3
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4