Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng

Ngày 21/4/2014 Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đãtổ chứcthanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng các năm 2011, 2012 và 2013 cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng tại hai huyện Đăk R’Lấp và Tuy Đức.

 • Ca cao Đắk Nông

 • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 1

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

Số lượt truy cập

0
7
1
8
0
2
1

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2