Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Đắk Nông tổ chức Hội nghị thẩm định Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP).

REDD+ là một sáng kiến quốc tế được hiểu là Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và tăng cường trữ lượng các-bon của rừng ở các nước đang phát triển. Với cơ chế hoạt động này, các quốc gia công nghiệp phát triển phải có trách nhiệm tham gia vào việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc chi trả một khoản tiền cho các nước đang phát triển theo tiêu chí khả năng hấp thụ các bon của rừng. Khoản tiền này sẽ được chi trả cho chính quyền và cộng đồng người dân tham gia vào việc bảo vệ rừng, góp phần tăng trữ lượng các-bon rừng.

 
 
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
0
9
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3