Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Thanh tra diện rộng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Nhằm phát hiện kịp thời và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm để tăng cường các biện pháp quản lý về thuốc Bảo vệ thực vật.

 • Ca cao Đắk Nông

 • Ca cao Đắk Nông 5 • Ca cao Đắk Nông 4

 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2 • Ca cao - Cao su Đắk Nông 1

Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết website

Số lượt truy cập

0
8
8
2
7
5
5

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
3