• Số: 26/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây ...

 • Số: 37/2019/QÐ-TTg
  Ngày:27/12/2019

  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của ...

 • Số: 29/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:31/12/2019

  Thông tư Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện ...

 • Số: 27/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

 • Số: 25/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

 • Số: 28/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:31/12/2019

  Thông tư Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

 • Số: 98/2019/NÐ-CP
  Ngày:27/12/2019

  Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tin Video
Liên kết web