Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 • Số: 26/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây ...

 • Số: 37/2019/QÐ-TTg
  Ngày:27/12/2019

  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của ...

 • Số: 29/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:31/12/2019

  Thông tư Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện ...

 • Số: 27/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

 • Số: 25/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:27/12/2019

  Thông tư Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

 • Số: 28/2019/TT-BNNPTNT
  Ngày:31/12/2019

  Thông tư Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

 • Số: 98/2019/NÐ-CP
  Ngày:27/12/2019

  Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
153,377
Trong ngày: 110
Trong tháng: 1,448
Trong năm: 86,145