Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
8
7
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) (20/11)
Tải: Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 tại đây./. BBT
Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) (20/11)
Tải: Quyết định số 1075/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 tại đây./. BBT
Thực hiện Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (15/11)
     Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phát triển. Hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh bằng việc cung cấp thông tin các dịch vụ; tiếp cận các nguồn lực sản xuất đất đai, vay vốn tín dụng, lao động có chất lượng, đổi mới công nghệ, kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh d...
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông (02/11)
       Qúy IV năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 05 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đắk Nông (https://motcua.daknong.gov.vn). Thủ tục cụ thể như sau:   STT     Tên thủ tục hành chính    Đơn vị trực tiếp giải quyế...
Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, thanh tra thực thi công vụ về lề lối làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông (01/11)
Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
  • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
  • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
  • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
  • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
  • Ca cao Đắk Nông  • Ca cao Đắk Nông 5

  • Ca cao Đắk Nông 4  • Ca cao Đắk Nông1

  • Ca cao Đắk Nông 3  • Ca cao Đắk Nông 2

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

  • Ca cao - Cao su Đắk Nông  • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2