Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
9
1
4
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Báo cáo ESIA của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông (24/01)
Tải Báo cáo ESIA tại đây./. BBT
Báo cáo rà soát lại, xác định và đăng ký mục tiêu Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (18/01)
  Tải Báo cáo số 130/BC-SNN ngày 17/01/2019 tại đây./. BBT
Báo cáo thổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018 (21/12)
Tải báo cáo số 2894/BC-SNN ngày 19/12/2018 tại đây./. BBT
Báo cáo tình hình sản xuất, thực hiện công tác tuần 2 kế hoạch tuần 3 tháng 10 năm 2018 (12/10)
Xem nội dung chi tiết tại đây./. BBT
Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) (14/08)
Tải: Báo cáo số 1740/BC-SNN ngày 01/8/2018./. BBT

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
  • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
  • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
  • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
  • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
  • Ca cao Đắk Nông  • Ca cao Đắk Nông 5

  • Ca cao Đắk Nông 4  • Ca cao Đắk Nông1

  • Ca cao Đắk Nông 3  • Ca cao Đắk Nông 2

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

  • Ca cao - Cao su Đắk Nông  • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2