Tái cơ cấu ngành NN
Tái cơ cấu ngành NN
Kỳ vọng bức tranh nông nghiệp năm 2030 16/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông: NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

Các nhân tố thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 14/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông: NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

Phát huy các giá trị tổng của ngành Lâm nghiệp 09/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông: NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

Tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp 08/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông:NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

Nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt 07/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông: NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

Cơ cấu lại sản xuất để nâng cao giá trị, phát triển bền vững 06/01/2020

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Nông: NHIỆM VỤ VỪA CẤP BÁCH, VỪA LÂU DÀI Nông nghiệp Đắk Nông hiện chiếm 41,58 % GRDP của tỉnh. Được xem là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sản xuất nông nghiệp thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính cấp bách,vừa mang tính lâu dài.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
153,339
Trong ngày: 72
Trong tháng: 1,410
Trong năm: 86,107