Hội thảo khoa học đối với dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sáng ngày 08/6/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan chức năng và nhà khoa học, nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự Hội thảo gồm Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Tổ xây dựng Nghị quyết, Hiệp hội khoa học tỉnh, đại diện Trường Đại học Tây Nguyên, Viện Wasi; đồng chí Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội thảo.

        Trên cơ sở góp ý tại Hội thảo, Chi cục Kiểm lâm tiếp thu và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, thông qua và báo cáo Tỉnh ủy xét duyệt, để triển khai thực hiện đồng bộ trong thời gian tới. Với mục tiêu của Dự thảo Nghị quyết nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan; quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng, được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nguồn lực quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, gắn khôi phục và phát triển rừng với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ổn định dân cư, tạo sinh kế, cho người dân làm nghề rừng; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 40%.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - GĐ Sở NN&PTNT phát biểu tại Hôi thảo

Tác giả: Nguyễn Huy Hào, Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và Phát triển rừng


Tin tức liên quan

Chưa có bài viết nào

Tin Video

Liên kết website