Báo cáo tình hình diễn biến giá một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 5/11/2021 - 12/11/2021)

 

Báo cáo tình hình diễn biến giá một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 5/11/2021 - 12/11/2021)


1061_BC-PTNNsigned_558b2.pdf

Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website