Báo cáo tình hình diễn biến giá một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 12/11/2021 - 19/11/2021)

 

Báo cáo tình hình diễn biến giá một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 12/11/2021 - 19/11/2021)


Bao_gia_nong_san_19-11__d08fa.pdf

Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website