Tham gia cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021

THÔNG TIN CUỘC THI KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG LẦN THỨ II NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạnh số: 311/KH-UBND, ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc thi KHởi nghiệp tỉnh Đăk Nông lần thứ II năm 2021, với mục đích:

- Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

- Quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.


Tin tức liên quan

Tin Video

Liên kết website