Tên đầy đủ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
 
Trụ sở:

           Đường Tổ 3, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

           ĐT: 02613.544.084
           Fax: 02613.544.084
           Email: snnptnt@daknong.gov.vn
           Website: snnptnt.daknong.gov.vn

 

     Sở Nông nghiệp và PTNT được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2004 theo Quyết định số 14/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Bộ máy tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT  hiện nay 04 phòng chức năng thuộc Sở và 17 đơn vị trực thuộc:

     - Các phòng chức năng thuộc Sở:

     + Văn phòng Sở;

     + Thanh tra Sở;

     + Phòng Kế hoạch – Tài chính;

     + Phòng Tổ chức cán bộ.

     - Các đơn vị trực thuộc Sở:

     + Chi cục Phát triển nông thôn;

     + Chi cục Kiểm lâm;

     + Chi cục Phát triển nông nghiệp;

     + Chi cục Thủy lợi;

     + Trung tâm Khuyến nông;

     + Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông nghiệp;

     + Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

     + Trung tâm Giống thủy sản.

     + Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát tiên;

     + Ban quản lý rừng phòng hộ Thác mơ;

     + Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới;

     + Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng;

     + Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa;

     + Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung;

     + Vườn Quốc gia Tà Đùng;

     + Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

     + Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

     Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;  cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.