Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
 • Chưa thiết lập Site cần kết nối
 • Chưa thiết lập List cần kết nối
 • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
 • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Danh bạ điện tử 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Phòng ban:  
Tổng số: 26  
STTHọ và TênPhòng banChức vụĐiện thoại di độngĐịa chỉ
1Lê Trọng Yên Ban Giám đốc Giám đốc Sở 0975.096.789 yenlt.snnptnt@daknong.gov.vn
2Lê Quang Dần Ban Giám đốc Phó Giám đốc Sở 0913.406.941 danlq.snnptnt@daknong.gov.vn
3Phan Quang Chuân Văn phòng Sở Phó Chánh Văn phòng 0979.292.287 chuanpq.snnptnt@daknong.gov.vn
4Nguyễn Văn Hào Văn phòng Sở Chánh Văn phòng 0918.457.481 haonv.snnptnt@daknong.gov.vn
5Nguyễn Văn Lá Phòng Tổ chức cán bộ Sở Trưởng phòng 09.4774.9339 lanv.snnptnt@daknong.gov.vn
6Nguyễn Trung Tính Phòng Tổ chức cán bộ Sở Phó Trưởng phòng 0913.411.363 tinhnt.snnptnt@daknong.gov.vn
7Nguyễn Huy Phong Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Trưởng phòng 0934.878.879 phongnh.snnptnt@daknong.gov.vn
8Nguyễn Văn Thắng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Phó Trưởng phòng 0914.053.047 thangnv.snnptnt@daknong.gov.vn
9Đặng Trung Kiên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Phó Trưởng phòng 0905.175.726 kiendt.snnptnt@daknong.gov.vn
10Trần Mậu Dũng Thanh tra Sở Chánh Thanh tra 0906.519.222 dungtm.snnptnt@daknong.gov.vn
11Hà Đăng Thường Công đoàn ngành Phó Chủ tịch 0168.4143.746
12Nguyễn Thị Hoài Phòng Tổ chức cán bộ Sở Phó Trưởng phòng TCCB 0988306303 hoaint.snnptnt@daknong.gov.vn
13Lê Công Trường Chi cục Kiểm lâm Chi cục trưởng 0913.406.773 truonglc.snnptnt@daknong.gov.vn
14Phạm Thị Loan Chi cục Kiểm lâm Phó Chi cục trưởng loanpt.snnptnt@daknong.gov.vn
15Nguyễn Quân Trường Chi cục Kiểm lâm Phó Chi cục trưởng 0914.009.099 truongnq.snnptnt@daknong.gov.vn
16Lê Viết Thuận Chi cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão Chi cục trưởng 0913.437.205 thuanlv.snnptnt@daknong.gov.vn
17Nguyễn Văn Thái Thanh tra Sở Phó Chánh thanh tra 0906.457.876 thainv.snnptnt@daknong.gov.vn
18Nguyễn Duy Hoàng Chi cục Phát triển nông thôn Phó Chi cục trưởng 0982.300.326 hoangnd.snnptnt@daknong.gov.vn
19Ngô Quốc Hưng Chi cục Thú y Chi cục trưởng 0934.736.868 hungnq.snnptnt@daknong.gov.vn
20Đoàn Văn Đáp Chi cục Thú y Phó Chi cục trưởng 0935.468.246 dapdv.snnptnt@daknong.gov.vn
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2