Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
 • Chưa thiết lập Site cần kết nối
 • Chưa thiết lập List cần kết nối
 • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
 • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

​SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Sở Nông nghiệp và PTNT  hiện nay có Ban giám đốc Sở, các phòng chức năng thuộc Sở và 19 đơn vị trực thuộc với cơ cấu tổ chức như sau:

 

+ Ban giám đốc Sở: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

 
+ 06 phòng chức năng thuộc Sở: Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch – Tài chính; Kỹ thuật nghiệp vụ nông lâm nghiệp và thủy sản; Quản lý xây dựng công trình; Tổ chức cán bộ.
  
+ 06 Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Phát triển nông thôn; Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và BVTV; Thủy lợi.
 
+ 04 Trung tâm: Khuyến nông; Quy hoạch khảo sát thiết kế nông nghiệp; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Giống thủy sản.
 
+ 05 Ban quản lý rừng phòng hộ: Nam Cát tiên; Thác mơ; Vành đai biên giới; Đắk Măng; Gia Nghĩa.
 
+ 02 Khu Bảo tồn thiên nhiên: Tà Đùng; Nam Nung.
 
+ 02 đơn vị: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

I. Thông tin các đơn vị Hành chính trực thuộc Sở:

 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

 

 

- Số điện thoại và fax: 0501.6260.553

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccbvtv.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.


2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:


- Chức năng nhiệm vụ: 2016 chuc nang nhiệm vụ Chăn nuôi và Thú y.pdf2016 chuc nang nhiệm vụ Chăn nuôi và Thú y.pdf

 

- Số điện thoại: 0501.3703.593; Fax: 0501.3543.942

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccty.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: tổ 5, phường Nghĩa Phú, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

3. Chi cục Kiểm lâm:


- Chức năng nhiệm vụ: 2016 Chuc nang nhiem vu Chi cuc Kiem lam.pdf2016 Chuc nang nhiem vu Chi cuc Kiem lam.pdf

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.437

 

- Địa chỉ mail công vụ: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

4. Chi cục Thủy lợi:


- Chức năng nhiệm vụ: 2016 chuc nang nhiệm vụ CC Thủy lợi.pdf2016 chuc nang nhiệm vụ CC Thủy lợi.pdf

 

- Số điện thoại: 0501.3549.020; Fax0501.3544.918

 

- Địa chỉ mail công vụ: cctlpclb.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

5. Chi cục Phát triển nông thôn:


- Chức năng nhiệm vụ: 2016 chuc nang nhiệm vụ Phát triển nông thôn.pdf2016 chuc nang nhiệm vụ Phát triển nông thôn.pdf

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.423; Fax: 0501.3549.060

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccptnt.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: số 2, đường Lý Thái Tổ, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

6. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

 

- Chức năng nhiệm vụ: 2016 chuc nang nhiệm vụ QLCL.pdf2016 chuc nang nhiệm vụ QLCL.pdf

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3549.268

 

- Địa chỉ mail công vụ: ccqlcl.snnptnt@daknong.gov.vn

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

II. Thông tin các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở:

 

1. Trung tâm Khuyến nông:

 

 - Chức năng nhiệm vụ: QĐ Khuyến nông.pdfQĐ Khuyến nông.pdf

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3544.522

  

- Địa chỉ mail công vụ: ttkn.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: tổ 3, P. Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

2. Trung tâm Nước sạch và VSMTNT:

 

- Chức năng nhiệm vụ:

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3545.076

 

- Địa chỉ mail công vụ: ttnshvsmt.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

3. Quỹ Bảo về và Phát triển rừng:
 
 

- Số điện thoại và fax: 0501.3549.028

 

- Địa chỉ mail công vụ: qbvptr.snnptnt@daknong.gov.vn.

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

4. Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp:

- Chức năng nhiệm vụ: QĐTT Quy hoạch.pdfQĐTT Quy hoạch.pdf

 

- Số điện thoại và fax: 0501.3545.301

 

- Địa chỉ mail công vụ: ttqhkstknln.snnptnt@daknong.gov.vn.​

 

- Địa chỉ cơ quan: phường Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 
5. Ban quản lý RPH Thác Mơ:
 
Chức năng nhiệm vụ:
Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

6. Ban quản lý RPH Vành đai biên giới:
 
Chức năng nhiệm vụ: QĐ BQL Vành đại biên giới.pdfQĐ BQL Vành đại biên giới.pdf

Địa chỉ: xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

7. Ban quản lý RPH Nam Cát Tiên:
 
Chức năng nhiệm vụ: QĐ BQL Nam Cát Tiên.pdfQĐ BQL Nam Cát Tiên.pdf

Địa chỉ: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

8. Trung tâm Giống thủy sản
 
 
-Chức năng nhiệm vụ: QĐ TT Giống Thuỷ sản.pdfQĐ TT Giống Thuỷ sản.pdf
 
 
9. Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
 
- Chức năng nhiệm vụ: QĐ KNN UD Công nghệ cao.pdfQĐ KNN UD Công nghệ cao.pdf
 
- Điện thoại: 0501.6525.555

- Địa chỉ cơ quan: xã Đắk Nia, tx. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

 

10. Ban quản lý RPH Gia Nghĩa

 

Chức năng nhiệm vụ:

 

11. Ban quản lý RPH Đắk Măng

 

12. Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

 

Chức năng nhiệm vụ: QĐ KBTTN Nam Nung.pdfQĐ KBTTN Nam Nung.pdf

 

13. Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

 

Chức năng nhiệm vụ: QĐ KBTTN Tà Đùng.pdfQĐ KBTTN Tà Đùng.pdf

 

 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2