Trả lại màu xanh ở Nam Tây Nguyên
  Để phủ xanh nhiều diện tích đất lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Tuy Đức) đã liên kết cùng người dân địa phương phát triển mô hình nông, lâm kết hợp. Khi những cây trồng chính cho thu nhập thì cũng là lúc hàng trăm ha ...

Tin Video

Liên kết website