Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp
  Xác định Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách đối với hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông nghiệp luôn chú trọng quan tâm và chỉ đạo sát sao đến công tác cải ...
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ...
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Tin Video

Liên kết website