Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ
       Những năm qua, cùng với dịch bệnh bùng phát, sản phẩm hồ tiêu bị mất giá, nên nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã chuyển hướng, tập trung phát triển hồ tiêu hữu cơ, sinh học để bảo đảm sự ổn định, bền vững. Thực tế, hồ tiêu hữu ...

Tin Video

Liên kết website