Kết quả hiện trường, hỗ trợ lập kế hoạch hình thành vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng khê, huyện Đắk G’long
  Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao đổi thông tin Thành phần tham dự gồm có: Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Trưởng đoàn); Ông Nguyễn Thiện Chân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông ...

Tin Video

Liên kết website