Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
Dữ liệu đang cập nhật
 • Chưa thiết lập Site cần kết nối
 • Chưa thiết lập List cần kết nối
 • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
 • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Tổng số: 168  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn Bảo vệ thực vật
Xem word online
Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Bảo vệ thực vật
Xem word online
Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Bảo vệ thực vật
Xem word online
Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vật
Xem word online
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vật
Xem word online
Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vật
Xem word online
Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (Lĩnh vực nước sạch)
Xem word online
Thủ tục kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) (Thủy sản)
Xem word online
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá (Thủy sản)
Xem word online
Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai (Thủy sản)
Xem word online
Quy trình tuyển dụng (ISO)
Xem word online
Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (ISO)
Xem word online
Quy trình đào tạo cán bộ, công chức (ISO)
Xem word online
Quy trình điều động thuyên chuyển cán bộ công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc (ISO)
Xem word online
Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (ISO)
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2