Quyết định thanh tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện: K’rông Nô, Cư Jút, Đăk Mil và Đăk Song
Quyết định thanh tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện: K’rông Nô, Cư Jút, Đăk Mil và Đăk Song ...

Tin Video

Liên kết website