Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
8
7
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hợp phần 3 ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (27/12)
Tải: Quyết định số 1052/QĐ-SNN ngày 14/12/2017./. BBT
Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp (21/10)
  Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chi tiết xem tại đây:./. 
Kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông năm 2016 (21/07)
  Chi tiết xem tại đây: BBT ./.
Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn 2014-2015 (27/11)
  Chi tiết xem tại đây:Đề án quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn 2014-2020.PDF
Quyết định phê duyệt Đề án tái canh cà phê các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 (27/10)
  Chi tiết xem tại đây:Đề án tái canh cà phê các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.PDF

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
  • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
  • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
  • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
  • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
  • Ca cao Đắk Nông  • Ca cao Đắk Nông 5

  • Ca cao Đắk Nông 4  • Ca cao Đắk Nông1

  • Ca cao Đắk Nông 3  • Ca cao Đắk Nông 2

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

  • Ca cao - Cao su Đắk Nông  • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2