Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
9
3
2
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Tin tứcThứ 6, Ngày 28/12/2018, 14:35

Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019


     Sáng 28/12/2018, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì Hội nghị đ/c Lê Trọng Yên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đ/c Lê Quang Dần – Phó giám đốc cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo các Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil, Đại Thành, Đức Hòa, Đắk N’Tao, Nam Tây Nguyên, Quảng Sơn, Nam Nung; Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông, Công ty Cà phê Thuận An….


     Hội nghị thông qua các Báo cáo Tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018; Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VIETGAP) thực trạng và giải pháp; Thực trạng và giải pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giải pháp nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao; giải pháp huy động người dân tham gia trồng rừng phòng hộ; Kết quả công tác ngăn chặn phá rừng năm 2018 và Giải pháp tạo quỹ đất trồng rừng năm 2019; Thực trạng và giải pháp trồng rừng, nông lâm kết hợp năm 2018; Thực trạng và giải pháp thực hiện tái canh cây cà phê trên địa bàn huyện Đắk Mil.


     Năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đạt được một số chỉ tiêu kinh tế xã hội như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp (GRDP -  giá 2010) ước đạt 8.288 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,96%. Sản xuất giống nông nghiệp năm 2018 có nhiều thuận lợi, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng cơ bản được kiểm soát, không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng; Đàn bò tiếp tục giữ xu hướng tăng do hiệu quả kinh tế và kết quả từ dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt; Công tác trồng rừng so với những năm trước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong năm giá tiêu giảm sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân; Thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến chăm sóc cây trồng; Đàn gia súc, gia cầm biến động tương đối mạnh theo diễn biến của thị trường chăn nuôi của nước. Trong năm, 02 Đề án lớn của ngành (Quy hoạch vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp) đã được UBND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt, làm nền tảng phát triển ngành cho những năm tiếp theo.


     Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2019 là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm góp phần phát triển kinh tế tỉnh Đắk Nông, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.


     Toàn cảnh Hội nghị
 
Nguyễn Lý – VP SởSố lượt người xem: 64Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2