Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
8
8
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Tin tứcThứ 4, Ngày 31/07/2013, 08:20

Dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý cho dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Đăk Nông về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 

              Ngày 30 tháng 7 năm 2013, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai tưực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/4/2011 của Tỉnh ủy Đăk Nông về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020.

             Chủ trì cuộc họp là đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó chủ tịch UBND tỉnh. Về dự họp có đại diện của các sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học công nghệ; UBND các huyện và thị xã Gia Nghĩa; Hội Nông dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

             Nhìn chung các đại biểu về dự họp thống nhất cao với dự thảo báo cáo. Tuy nhiên cũng còn nhiều góp ý cần thiết để bổ sung điều chỉnh dự thảo báo cáo cho phù hợp với tinh thần Nghị quyết. Đa số ý kiến đề nghị điều chỉnh lại kết cấu của báo cáo, phân tích cần mang tính khái quát hơn, bám sát nội dung của Nghị quyết 04 và Kế hoạch số 313 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là bám sát quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời bổ sung thêm các mô hình phát triển lâm nghiệp, mô hình chăn nuôi trang trại có hiệu quả, mô hình cây ăn trái, các cây trồng vật nuôi chủ lực của từng địa bàn. Bổ sung nguồn lực thực hiện, bao gồm các nguồn lực của Nhà nước, của doanh nghiệp và của dân đã đầu tư cho chương trình.

             Dự kiến đến ngày 15/8/2013 cơ quan soạn thảo phải hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, trình TT Tỉnh ủy./.

  Nguyễn Huy Phong, Phòng Kế hoạch - Tài chính 


Số lượt người xem: 513Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2