Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
9
2
9
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Tuyên truyền - Hướng dẫnThứ 3, Ngày 05/06/2018, 16:25

Phổ biến pháp luật về bình đẳng giới trên cơ sở Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiếu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới. Ủy ban nhân dân đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải nội dung Kế hoạch tại đây: Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 02/5/2018./.

 

 

BBT


Số lượt người xem: 21Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2