Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
6
0
3
4
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
7
Quyết định về việc bổ sung Ban chỉ đạo; Các phòng chuyên môn, công chức kiểm soát việc thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT (17/08)
Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo; Các phòng chuyên môn, công chức kiểm soát việc thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT (17/08)
  Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (17/08)
Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông (17/08)
Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT
Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 (17/08)
Nội dung chi tiết xem tại đây./. BBT

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
  • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
  • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
  • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
  • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
  • Ca cao Đắk Nông  • Ca cao Đắk Nông 5

  • Ca cao Đắk Nông 4  • Ca cao Đắk Nông1

  • Ca cao Đắk Nông 3  • Ca cao Đắk Nông 2

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

  • Ca cao - Cao su Đắk Nông  • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2