Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
7
7
1
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Báo cáo tình hình sản xuất, thực hiện công tác tuần 2 kế hoạch tuần 3 tháng 10 năm 2018 (12/10)
Xem nội dung chi tiết tại đây./. BBT
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (10/10)
Tải Công văn số 4909/UBND-VP tại đây./. BBT
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (04/10)
Tải: Quyết định 1433/QĐ-UBND ngày 10/9/2018./. BBT
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (04/10)
Tải: Quyết định 1374/QĐ-UBND ngày 05/9/2018./. BBT
Thăm quan, hội thảo đầu bờ điểm trình diễn tái canh cà phê bền vững (04/10)
     Từ nguồn kinh phí của Dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông, tháng 10/2017 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông ký hợp đồng trách nhiệm với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Nông để “Thành lập các điểm trình diễn tái canh cà phê bền vững thuộc Hợp phần C của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đăk Nông” trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc vùng Dự án nhằm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
  • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
  • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
  • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
  • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
  • Ca cao Đắk Nông  • Ca cao Đắk Nông 5

  • Ca cao Đắk Nông 4  • Ca cao Đắk Nông1

  • Ca cao Đắk Nông 3  • Ca cao Đắk Nông 2

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

  • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

  • Ca cao - Cao su Đắk Nông  • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2