Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
9
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
DA VnSATThứ 6, Ngày 08/06/2018, 16:10

Phê duyệt danh sách tham gia dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSAT) tỉnh Đắk Nông


    Ngày 30/5/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1983/QĐ-BNN-HTQT Về việc phê duyệt danh sách các huyện tham gia dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” VnSAT vốn vay Ngân hàng Thế giới, theo đó tại tỉnh Đắk Nông dự án sẽ được triển khai trên 6 huyện thị là Đắk R’lấp; Đắk Song; Đắk Mil; thị xã Gia Nghĩa và 02 huyện mới là Đắk G’long và K’rông Nô.


    Với mục tiêu tăng thu nhập cho nông dân và giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc áp dụng biện pháp canh tác cà phê bền vững, tiến tới phát triển bền vững ngành cà phê – cây công nghiệp chủ lực của tỉnh, trước đó UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản số 7388/UBND-NN ngày 28/12/2017 báo cáo Bộ Nông nghiệp về sự cần thiết của việc bổ sung 02 huyện trên vào vùng thực hiện dự án với cam kết UBND tỉnh sẽ bố trí đủ vốn đối ứng cho các huyện mới tham gia. Việc hai huyện trên được tham gia dự án là điều đặc biệt có ý nghĩa với nông dân canh tác cà phê trên địa bàn bởi Đắk G’long và K’rông Nô có diện tích cà phê khá lớn: Đắk G’long 13.892 ha và K’rông Nô 16.687 ha tuy nhiên về kỹ thuật canh tác cà phê bền vững còn hạn chế, diện tích cà phê già cỗi - giống cũ kém năng suất tương đối lớn, một bộ phận người nông dân sản xuất cà phê là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất cà phê bền vững nói riêng.


    Hợp phần phát triển cà phê bền vững tại Tây Nguyên đến thời điểm này có 33 huyện, thị tham gia dự án thực hiện dự án. Bên cạnh cam kết của các tỉnh về vốn đối ứng, Bộ Nông nghiệp cũng yêu cầu các tỉnh tham gia dự án sớm điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhưng không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt. Ban QLDA VnSAT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành một số hoạt động như đánh giá về mức độ áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững của các tổ chức nông dân sản xuất cà phê bền vững và lợi nhuận của nông dân trên mỗi ha cà phê tại hai huyện K’rông Nô và Đắk G’long để kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ của dự án khi được phê duyệt danh sách tham gia, trong thời gian tới, dự án VnSAT sẽ tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo đối với nông dân sản xuất cà phê tiến tới xây dựng kế hoạch các chương trình đào tạo tập huấn phù hợp. Để các hai huyện mới tham gia bắt nhịp cùng tiến độ dự án, Ban QLDA VnSAT Đắk Nông đang khẩn trưởng tiến hành thành lập Tổ công tác cấp huyện để phối hợp thực hiện các hoạt động của dự án.

 Hoàng Phương – Dự án VnSAT


Số lượt người xem: 70Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 • Công nghệ khí sinh học với phát triển chăn nuôi và nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam
 • Kỹ thuật về trồng mới và chăm sóc cao su tiêu điền
 • Kỹ thuật khai thác và sơ chế mủ cao su tiểu điền
 • Kỹ thuật canh tác cây ca cao
 • Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Certified
 • Ca cao Đắk Nông • Ca cao Đắk Nông 5

 • Ca cao Đắk Nông 4 • Ca cao Đắk Nông1

 • Ca cao Đắk Nông 3 • Ca cao Đắk Nông 2

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.1

 • Hội nghị góp ý Bộ tiêu chí NTM.3

 • Ca cao - Cao su Đắk Nông • Ca cao - Cao su Đắk Nông 2