Hỗ trợ quản lý

Trang chủ Hỗ trợ quản lý Thông tin Diễn đàn "Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông"

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đăk Nông”

  • Ngày đăng08/11/2023
  • Lượt xem402

Được sự nhất trí của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc chủ trương tổ chức diễn đàn; Ngày 20/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-SNN, về Tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông”; Theo đó, Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 16 - 17/11/2023 tại tỉnh Đăk Nông và gồm có 04 hoạt động chính:

- Hoạt động 1: Trải nghiệm các điểm tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - Hoạt động Farmtrip;

- Hoạt động 2: Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông;

- Hoạt động 3: Chương trình biểu diễn nghệ thuật;

- Hoạt động 4: Hội thảo “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông”.

Diễn đàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Báo Lao động (Văn phòng đại diện Miền Trung - Tây Nguyên) tổ chức nhằm truyền thông, giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người và tiềm năng, thể mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Đắk Nông đến các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành tại Việt Nam; Kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia, diễn giả, các nhà quản lý, doanh nghiệp lữ hành với địa phương, tăng cường kết nối thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm du lịch nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP, phát triển các hoạt động du lịch nông thôn đi vào chiều sâu trong bối cảnh hiện nay.

Đồng thời, đây sẽ là dịp kết nối các điểm đến du lịch nông nghiệp, nông thôn đến với du khách để tạo điều kiện kết nối tour, tuyến du lịch nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, qua đó đánh thức được tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Tác giả: Lý Thị Song, CVP Sở Nông nghiệp và PTNT


Các tin đã đưa:
Up